Attorneys

Nina Koralewska

Nina Koralewska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację adwokacką zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. W 2018 roku została wpisana na

Więcej

Piotr Migdał

Piotr Migdał Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W dniu 28 czerwca 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie

Więcej