Attorneys

Nina Koralewska

Nina Koralewska Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Od 2015 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Ukończyła 3-letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie

Więcej

Piotr Migdał

Piotr Migdał Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2014 roku. W dniu 28 czerwca 2018 roku uzyskał stopień

Więcej