Nasz zespół

  • Numer telefonu: 505653391
  • Adres e-mail: adwokat@ninakoralewska.pl

Nina Koralewska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Od 2015 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Ukończyła 3-letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.