Honorarium

Przejrzyste zasady

Honorarium

Honorarium ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy w zależności od jej złożoności, występujących problemów prawnych oraz szacowanego czasu realizacji zlecenia.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w formie bieżącego doradztwa prawnego, stałego świadczenia usług prawnych, jak i zajmuje się realizacją danych zleceń.

Honorarium za świadczone usługi płatne jest gotówką albo przelewem na rachunek bankowy Kancelarii na podstawie wystawionej faktury VAT. Na indywidualne życzenie każdego Klienta honorarium może zostać rozłożone na raty.

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń z Klientami:

  • honorarium rozliczane ryczałtowo, które polega na ustaleniu z góry określonej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zlecenia na rzecz potencjalnego Klienta.
  • honorarium rozliczane godzinowo, które ustalane jest na podstawie czasu pracy poświęconego na realizację określonego zlecenia. Uiszczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rozliczenia czasu pracy (tzw. monitoringu).