Nasz zespół

  • Numer telefonu: 509226756
  • Adres e-mail: piotrekmig@wp.pl

Piotr Migdał

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2014 roku. W dniu 28 czerwca 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy zatytułowanej Spożywanie alkoholu przez nieletnich jako czynnik nieprzystosowania społecznego w świetle badań nad alkoholizowaniem się dzieci przeprowadzonych w Bochni napisanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL obronionej 20 marca 2018 roku.

W 2018 roku wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.