Poznaj ekspertów

Nasz zespół

Kwestią priorytetową naszej kancelarii jest sprawne i skuteczne rozwiązanie zleconej sprawy.
Wykorzystując naszą wiedzą oraz doświadczenie zawodowe wnikliwie i profesjonalnie oceniamy ryzyko,
by zdecydować o najkorzystniejszym, optymalnym rozwiązaniu Państwa problemu.
Doradzamy w drobnych sprawach, jak i w tych skomplikowanych. Obsługujemy przedsiębiorców oraz
osoby indywidualne.

Świadcząc pomoc prawną poza przepisami powszechnie obowiązującymi kluczowymi są dla nas zasady
etyki wykonywania zawodu adwokata. W konsekwencji czego świadcząc pomoc prawną bezwzględnie
respektujemy tajemnicę adwokacką, zapewniając klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Oferujemy Państwu pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, rodzinnego, gospodarczego,
karnego, medycznego i administracyjnego, w tym: porady prawne, sporządzanie pism w sprawach
sądowych i pozasądowych (pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty, zażalenie,
apelacja, wnioski w sprawach karnych i inne), reprezentację przed sądami, organami administracji, w
sprawach komorniczych, windykację należności, sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych tekstów
prawnych.

Piotr Migdał

Adwokat

Nina Koralewska

Adwokat