Czy można zrezygnować z leasingu w każdym momencie jego trwania?

Czy można zrezygnować z leasingu w każdym momencie jego trwania?

Sprawdź, jakie są warianty i konsekwencje wcześniejszego zamknięcia umowy leasingowej.

Leasing jest najpopularniejszą formą finansowania zakupów i inwestycji wśród polskich przedsiębiorców.  Z tej formy skorzystało w 2018 roku około 50% firm w kraju – wynika z „Barometru EFL”. Co się jednak dzieje, kiedy w trakcie trwania umowy pojawią się trudności z regulowaniem zobowiązań? Czy można zerwać umowę leasingową? I jakie są tego konsekwencje? 

Czy można zerwać umowę leasingową przed czasem?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie to pytanie. Leasing jest wygodnym i opłacalnym sposobem na finansowanie wielu inwestycji. Często w ten sposób nabywany jest sprzęt komputerowy lub samochody dla firm. Decydując się na leasing przedsiębiorstwa nie obciążają swojej zdolności kredytowej, a wszystkie koszty związane z umową mogą odliczyć od podatku dochodowego. Bez wątpienia jest to dobry sposób na rozwój działalności, jednak zawsze można napotkać na trudności. Według danych Krajowego Rejestru Długów – około 25% przedsiębiorstw z sektora MŚP ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych – w tym są umowy leasingowe. Co wtedy zrobić? Najprościej było by zerwać umowę, ale czy to dozwolone? Teoretycznie tak. Jednak skutki takiej decyzji mogą nie być opłacalne.

 

Jakie są konsekwencje wcześniejszego zerwania umowy leasingowej?

Zawsze można zerwać podpisaną wcześniej umowę. Problem polega jednak na tym, że często bywa to mniej opłacalne dla leasingobiorcy niż wywiązanie się z niej. Wiele takich umów, nie tylko w sektorze kredytów i leasingu, obarczonych jest obostrzeniami – najczęściej w postaci kar finansowych.

W przypadku zerwania umowy leasingowej zawsze będziemy zmuszeni do spłaty pozostałych rat przewidzianych do końca podstawowego okresu leasingu. Kwota ta zostaje pomniejszona o dyskonto, czyli korzyść, jaką uzyskał leasingodawca z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy. Do tego należy doliczyć ewentualne kary i odsetki, które powinny być wyszczególnione w dokumencie.

 

Zerwanie umowy leasingowej jest możliwe, ale nie będzie opłacalne dla wielu przedsiębiorców. Są jednak inne sposoby na to, aby wyjść z trudnej sytuacji finansowej i pogodzić ją z leasingiem.

 

Jak można zakończyć umowę leasingową przed czasem? Zobacz opcje

W życiu bywa różnie – możemy doświadczyć wielu sytuacji, jakie mogą wymusić na nas wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej. Z czym wiąże się ta decyzja i o czym warto wiedzieć? Jak można zakończyć umowę leasingową przed czasem? Zobacz opcje.

 

  • Wykup przedmiotu umowy

 

Istnieje inna opcja zamiast wypowiedzenia umowy – wcześniejszy wykup jej przedmiotu. Będziemy wtedy jego posiadaczem, z możliwością zarządzania nim. Opłaca się dokonanie tego w sytuacji, gdy amortyzacja przedmiotu umowy będzie wyższa niż 40%. W takiej sytuacji wartość tego przedmiotu będzie wynosiła tyle, co obecna cena rynkowa albo kwota pozostała do spłaty.

 

  • Cesja umowy na innego leasingobiorcę

 

Dużych opłat i ryzyka podatkowego można uniknąć dzięki cesji umowy na inną firmę. W tym celu należy odszukać innego leasingobiorcę i sprawdzić, jaką ma zdolność do spłacania rat. Po dokonaniu tego możliwe jest otrzymanie rekompensaty finansowej za raty, jakie spłaciliśmy do tej pory.

 

  • Zmiana leasingu firmowego na leasing konsumencki

 

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy leasingu jest spowodowane zakończeniem działalności firmy, można dokonać zmiany firmowego leasingu na konsumencki. Wtedy to Ty będziesz leasingobiorcą jako osoba fizyczna i nie będzie nim już firma.

 

  • Podnajem przedmiotu leasingu 

 

W czasie trwania umowy można podjąć się również podnajmu przedmiotu leasingu. Kiedy ma to miejsce, podnajmujący w każdym miesiącu przelewa konkretną kwotę na Twoje konto, a Ty udostępniasz mu możliwość korzystania z przedmiotu leasingu. Warto wtedy pamiętać o stworzeniu odpowiedniej umowy.